Het integraal gezondheidsconcept


Inspiratie voor een natuurlijke gezondheid
Een holistische en integrale visie op het leven
Educatieve, preventieve en curatieve programma’s
Gratis gezondheidstesten
Intakegesprekken met een totale gezondheidsevaluatie
Persoonlijk aangepaste gezondheidsprogramma’s op maat
Consulten – individuele sessies – behandelingen – groepssessies
Support en follow-up
Gespecialiseerde programma’s voor burnout, stress, CVS, depressie
Gespecialiseerde programma’s voor kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen
Ondersteuning voor ouders met opvoedingsvragen
Groei en therapiegroepen
Thema weken – gezondheidsweken – zuiveringsweken


WAAROM KIEZEN VOOR HET INTEGRAAL GEZONDHEIDSCONCEPT?

 • Als je echt fundamenteel je problemen op fysiek, psychisch of spiritueel vlak wilt aanpakken met een bijzondere methode en een unieke benadering.
 • Als je naast je medische behandeling zoekt naar een complementaire aanvulling .
 • Indien je eindelijk een oud niet opgelost probleem of een situatie uit het verleden wilt oplossen, begrijpen en integreren in je leven.
 • Als je de persoonlijke aanpak – waar wel nog tijd gemaakt wordt voor de cliënt – kan waarderen.
 • Als je even de draad en de weg bent kwijt geraakt in je leven en (tijdelijk) een dieptepunt meemaakt op individueel, relationeel of maatschappelijk vlak.
 • Als je bewust kiest voor een integrale aanpak van jouw gezondheid waar de grootste samenhangen en verbanden worden bekeken en zelfs ‘de waarom vraag’ een antwoord krijgt.
 • Indien je ziet dat verstrikkende of verstorende verschijnselen zich steeds in je leven blijven herhalen zonder dat je de betekenis of het doel ervan kan vinden.
 • Indien je streeft naar meer harmonie, balans en evenwicht in je leven.
 • Indien je ondersteuning en begeleiding zoekt om de volgende stappen in je groeiproces bewust aan te pakken.
 • Als je het maximale uit je leven wil halen en al je potentiële mogelijkheden optimaal wilt ontwikkelen.
 • Indien je op zoek bent naar een nieuwe oriëntatie in je leven (op beroepsvlak, relatievlak of sociale context) en wilt ontdekken wie je écht bent.
 • Indien je op zoek bent naar meer vervulling via het ontdekken en uitvoeren van je echte levensmissie en levensopdracht.

BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN VAN HET INTEGRAAL GEZONDHEIDSCONCEPT

 • Een integrale holistische benadering van je gezondheid. De mens wordt in zijn totaliteit bekeken met alle samenhangen en verbanden.
 • De cliënt kan kiezen uit een groot aanbod van verschillende disciplines.
 • Een totale gezondheidsevaluatie is de basis voor het opmaken van een centraal dossier en een persoonlijk afgestemd programma.
 • Analyse van de 7 levensgebieden: het fysieke, het mentale, het relationele, het sociale, maatschappelijke en het spirituele.
 • Een integraal gezondheidsprogramma bevat alle noodzakelijke adviezen en behandelingen op maat van de cliënt.
 • Het individueel afgestemd programma wordt professioneel uitgevoerd door een team van specialisten in verschillende disciplines.
 • Een grondige evaluatie en follow-up als blijvende begeleiding.

Een educatieve, preventieve en integrale gezondheidspraktijk

Het zelfhelend vermogen in de mens is de natuurlijke basis van onze gezondheid. Dit mechanisme laat zich vooral zien in een sterke weerstand en immuniteit met daarnaast een groot aanpassingsvermogen en een soepele veerkracht. Deze kwaliteiten zijn sterker dan gelijk welke medische interventie.

Het creëren van een goede gezondheid ligt dan ook vaak in het behouden of herstellen van de natuurlijke harmonie. Evenwicht en balans zijn hier de belangrijkste kwaliteiten.

Een persoonlijk afgestemd programma wil ik je graag aanbieden met o.a. een gezond voedingspatroon, voldoende fysieke beweging, een stabiele emotie, een helder denken, een bruikbare intuïtieve voelwereld en een diepe spirituele levensinhoud.

In de afgelopen 50 jaar heb ik een groot gamma van tools en methoden leren kennen die ik ten dienste wil stellen van iedereen die bewust kiest om z’n  gezondheid (weer) zelf in handen te nemen. Daarnaast is inzicht verwerven in de processen van je leven een wezenlijk onderdeel van mijn benadering met aandacht voor het hoe en waarom bepaalde klachten of verstoringen in je leven zijn verschenen.

Laten we samen gaan voor een duurzame levenskunst vol vitaliteit, energie en verwondering.

Ontdek alle mogelijkheden voor jouw persoonlijk gezondheidstraject

Gratis gezondheidstesten
Met score en aanbevelingen

The quality of life screening – relatiescan voedingscan – burnout scan – slaapscan – stressscan – depressiescan – loopbaanscan – levensharmoniescan – veerkrachtscan persoonlijk successcan

Eventueel opstellen van een totaalbeeld en een begeleidingsprogramma op maat

Jouw persoonlijke keuze uit het grote aanbod

De cliënten kiezen zelf vanuit eigen inzicht voor één of meerdere consulten, individuele sessies of behandelingen uit al de mogelijkheden in de gezondheidspraktijk.

Een totale holistische gezondheidsevaluatie en programma op maat

Een uitgebreid Intakegesprek met een totale gezondheidsevaluatie op 7 vlakken: Fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel, sociaal, maatschappelijk en spiritueel
Opstellen van een totaalbeeld en een individueel afgestemd gezondheidsprogramma met een keuze uit verschillende disciplines met prioriteiten

Gratis gezondheidstesten
Met score en aanbevelingen

The quality of life screening – relatiescan voedingscan – burnout scan – slaapscan – stressscan – depressiescan – loopbaanscan – levensharmoniescan – veerkrachtscan persoonlijk successcan

Eventueel opstellen van een totaalbeeld en een begeleidingsprogramma op maat

Jouw persoonlijke keuze uit het grote aanbod

De cliënten kiezen zelf vanuit eigen inzicht voor één of meerdere consulten, individuele sessies of behandelingen uit al de mogelijkheden in de gezondheidspraktijk.

Een totale holistische gezondheidsevaluatie en programma op maat

Een uitgebreid Intakegesprek met een totale gezondheidsevaluatie op 7 vlakken: Fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel, sociaal, maatschappelijk en spiritueel
Opstellen van een totaalbeeld en een individueel afgestemd gezondheidsprogramma met een keuze uit verschillende disciplines met prioriteiten