Egidius Musiek (°1949)

 • Levensgenieter met een diepe universele visie op het leven.

 • Creator van de Integrale Evolutie Psychologie.

 • Inspirator en mentor voor mensen op hun levenspad.

 • Evolutiecoach en gezondheidsbegeleider met een grote kennis en intuïtief inzicht in verschillende natuurgeneeswijzen en holistische helingsmethoden.

 • Filosofisch tuinier in een grote verbondenheid met de natuur, de aarde en al haar bewoners.

 • Opleidingskunstenaar en docent aan de opleidingen: Gezondheidsbegeleider – Integrale Evolutie Psychologie – Spiegelogie – Macrobiotiek – Levenslessen – Levenscoach – ME coaching – Relatiecoach – Puur Kind Opvoedingscoach – Nieuwe tijds kinderen – Het gekwetste kind in jezelf helen – Natuurvoedingsconsulent – Helen met planten – De natuurlijke huisapotheek Energetic healing  (almhealing van de Essenen)  – De Weg naar levenskunst Evolutie opstellingen – Dromen wijzen altijd de weg – De alchemie van de hartsverbinding – Het ontwikkelen van je innerlijke kompas – Je intuïtie creatief ontwikkelen – De poorten van de yin – Mijn innerlijke scholingsweg – Visualisatie en meditatie (als stilte spreekt en het zwijgen (f)luistert – Spirituele stervensbegeleiding – fyto-, gemmo- en aromatherapie – Spagyriek – De kracht van de echt man zijn – De vrouwelijke ontwikkelingsweg –  Oosterse filosofie – Esoterische wetenschap – Duurzame ontwikkeling: economie, gezondheidszorg, opvoeding, bouwen en wonen, nieuwe politiek,religie en justitie, ontspanning en communicatie, enz…

 • Een educatieve, preventieve en integrale gezondheidspraktijk met als disciplines: Integrale evolutie psychologie – Levenscoaching – Relatiecoaching – opvoedingscoaching – voedingsadviseur – fytotherapie – aromatherapie – gemmotherapie – spagyriek – Energetic healing (Palmhealing van de Essenen) – begeleiden van evolutie-, groei- en therapiegroepen.

 • Transitiecoaching, change management en mens en milieu vriendelijk ondernemen, ‘Inspiration for Sustainable Solutions’.

 • Ontwikkeling van het project METANOIA. Inspiratie voor een ​​fundamentele verandering in denken en voelen die leidt naar een ommekeer in gedrag en manier van leven. Een transformerende verandering van de hartsenergie = een spiritueel ontwaken. Een verandering van geest, een heroriëntatie, een fundamentele transformatie van je kijk op het leven, van de visie van de mens op de wereld en op zichzelf. Een nieuwe manier om anderen lief te hebben. Een stimulerend groeiproces met een grote mentale ‘shift’, een vernieuwende innovatieve metamorfose naar de ware kwaliteiten voor de ‘Nieuwe tijd’.

Hoe is het zo gekomen?

Mijn levensweg zou heel gewoon zijn geweest als de eind jaren zestig niet zo’n bepalende invloed hadden gehad op de totaliteit van mijn leven.
Hier is de basis gelegd voor mijn grote zoek- en ontdekkingstocht die mij aangezet heeft om het wonder van het leven tot in zijn grootste diepte en hoogte te onderzoeken en te doorgronden.
Rebellie en revolutie waren toen de kernwoorden van mijn groot verlangen naar verandering, vrijheid en een andere wereld met nieuwe normen en waarden.
Het oude werd grondig afgezworen en in al zijn vernietigende uitingen achter gelaten en voorgoed begraven. Niets wat mij was geleerd, voelde juist, echt en gepast!

Pas enkele jaren later tijdens mijn psychologie opleiding in Nederland kreeg mijn vraag naar ‘wat is het dan wel’ voor het eerst een klein bevredigend antwoord. Een gastdocent vertelde ons over een bijzondere psycholoog en pedagoog, uit de tijd van Freud en Jung (1920), waar nog niemand van had gehoord: Roberto Assagioli.

De pionier van de transpersoonlijke psychologie en psychotherapie Hij was arts, psychiater en psychotherapeut en de grondlegger van de psychosynthese, een model van de mens waar lichaam, geest en ziel als een totaliteit wordt beschouwd. Zijn uitgangspunten werden later ook toegepast in de pedagogie, op sociaal gebied, op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling en van de intermenselijke betrekkingen.

De grondslagen van deze vernieuwende kijk op het functioneren van de mens waren helemaal doordrongen van de inhoud van de theosofie (de goddelijke wijsheid) die de psychologie in zijn ware gedaante bekijkt: logos = de leer of wijsheid en Psyche = van de ziel. Dus niet de psychologie als de leer van het menselijk gedrag maar wel de manier waarop de ziel zich in de stoffelijke wereld uitdrukt. Wat een heerlijke ontdekking!!
Deze kleine intro in de totaal andere manier om naar het leven te kijken maakte mij uitermate nieuwsgierig en de drang om nu ook alles te willen weten was onstuitbaar wakker geworden.

Ik verslond hopen boeken, een hele bibliotheek werd leeggehaald met een niet aflatende honger naar informatie over: de theosofie, de antroposofie, de Rozekruisers, de tempeliers, de Katharen, het Taoïsme, de Zen, de Veda’s, het Tibetaans Boeddhisme, Mazdaznan, het Soefisme, het esoterisch christendom, de Keltische en Germaanse levensbeschouwing, de Maya cultuur, het sjamanisme ….. Alle grote levensfilosofieën van het Oosten en het Westen kwamen aan de beurt die later de basis hebben gevormd van alle religies van de wereld.
Om tot de conclusie te komen dat er overal hetzelfde wordt verteld, wel met andere nadrukken of interpretaties maar met overal de grote universele wijsheid als basis die als waardevol erfgoed al duizenden jaren door de mensheid is doorgegeven.
De synthese van al deze grote levensbeschouwingen en het samenbrengen van al deze universele waarheid (de logos) is altijd bewaakt en bewaard gebleven in de Mysteriescholen over heel de wereld.

Het was/is dan ook voor mij een voorrecht om met deze diepgaande informatie te mogen kennis maken en elke dag nog meer te ontdekken.

En zo kreeg ik op korte tijd antwoord op al mijn grote levens- en zingevingsvragen. En een krachtige bevestiging van mijn groot innerlijk voelverlangen. Ja, het bestaat echt en is voor iedereen vrij beschikbaar.

De rebellie en de revolutie maakten plaats voor een diepe persoonlijke ontwikkelingsweg met een individuele (R)evolutie als gevolg die me steeds maar meer met verwondering naar de schoonheid van het leven laat kijken.

Veel weten en een groot pakket ware kennis opbouwen is geweldig verhelderend maar vraagt al snel naar een bewuste praktische toepassing in je leven.

Alles kwam in een enorme stroomversnelling door het lezen van de boeken van George Oshawa, de grondlegger van Macrobiotiek. Meteen een grote herkenning door zijn eenvoudige manier om een eeuwenoude Oosterse levensfilosofie duidelijk uit te leggen in z’n praktische toepassing. Je start met een natuurlijke levenswijze door het toepassen van het evenwicht tussen yin en yang op alle vlakken van het leven. Gezondheid begint met natuurlijke voeding, dynamische oefeningen en daarna volgt een interessant weg van groeien, ontwikkelen en een leven in harmonie met jezelf en je oneindige omgeving. Daarna hebben nog vele macrobiotische leraars een belangrijke bijdrage geleverd en wijze inspiratie doorgegeven waar ik van heb mogen genieten.

En dan komt de belangrijkste omwenteling in mijn leven wanneer mensen uit mij omgeving beginnen te vragen naar begeleiding naar aanleiding van problemen op vlak van gezondheid, psychologisch…
Na enkele maanden kwamen die eerste cliënten vragen waar deze totaal nieuwe benadering van problemen en naar het leven kijken vandaan komt. Er ontstaat een super geïnteresseerd groepje dat steeds maar aangroeit. Uiteindelijk krijgt de cursus een naam: INTEGRALE EVOLUTIE PSYCHOLOGIE.
De cursisten blijven maar vragen naar meer en meer tot er een opleiding ontstaat van 3 jaar met telkens 34 sessies. Ook in de consulten worden dezelfde grondslagen gebruikt met een totaal vernieuwende manier om problemen te bekijken als mogelijkheden voor ontwikkeling en evolutie.

Ondertussen zijn er duizenden studenten en cliënten in de opleidingen en consulten voorbij gekomen die de inhoud van de Integrale Evolutie Psychologie hebben leren waarderen en toepassen in hun leven.
Ik wil hun graag hierbij dan ook heel erg bedanken dat zij mij door hun vragen, hun problemen, hun leven en zijn onnoemelijk hebben geïnspireerd en uitgedaagd om al dat mooie over het leven dat ik heb mogen ontdekken door te geven om samen een wereld te creëren die we eigenlijk verdienen.

In de loop van de volgende 50 jaar is er steeds maar meer vraag gekomen uit de groep van studenten om naast de lange opleiding ‘Integrale Evolutie Psychologie’ en vanuit dezelfde grondslagen, ook andere grote thema’s aan de orde te laten komen.
Hieruit is een heel groot pakket van wel 40 vernieuwende opleidingen, cursussen en workshops ontstaan met altijd de grote Universele wijsheid over het leven als basisinhoud.

En NU is de tijd aangebroken om een reeks nieuwe thema’s toe te voegen die helemaal aansluiten bij de grote veranderingen die zich tonen in alle aspecten van ons leven.
Daarom wil ik graag iedereen die het verlangen van zijn hart wil volgen, meenemen in een volgend hoofdstuk van mijn levenspad en laten we samen de inhoud ontdekken van:

Het Metanoia Project

Een complete transformatie van ons bewustzijn, een volledige shift in ons denken en voelen die leidt naar een fundamentele verandering van gedrag en de manier van leven. Een diepgaande heroriëntatie van je visie op jezelf en de wereld en vooral een nieuwe manier om anderen lief te hebben vanuit echte hartsverbinding. Bezinning en een verandering van gedachten vaak als gevolg van nieuwe informatie. Spirituele vernieuwing en morele renaissance.

Een overzicht van mijn geschiedenis

 • 1972: Eerste natuurvoedingswinkel in Limburg – Walputstraat – Hasselt

 • 1972: Weekend natuurrestaurant en aanbod van korte cursussen en workshops, eerste consulten rond natuurvoeding en gezonde levenswijze – Walputstraat – Hasselt

 • 1979: Grote natuurvoedingswinkel met natuurrestaurant en uitgebreid aanbod van opleidingen, cursussen en workshops
  Groepspraktijk met internationale therapeuten – Contacten en samenwerkingsverbanden met internationale docenten en centra over de hele wereld – Leopoldplein – Hasselt

 • 1989: Eerste natuurhotel in Europa, natuurrestaurant met culinaire natuurgastronomie, uitgebreid pakket van opleidingen, cursussen, workshops, seminars en internationale gastdocenten.  Groepspraktijk met integrale gezondheidsprogramma’s en wellness programma’s in het kader van duurzame gezondheidszorg – Stationstraat – As

 • 1999: Samenwerking met Syntra Hasselt – Aalst – Leuven – Brugge met een uitgebreid opleidingspakket en het opzetten van de academie voor duurzame ontwikkeling

 • 2009: Opleidingscentrum met een programma rond alle aspecten van innovatieve en toekomstgerichte ontwikkeling.

 • 2019: Ontwikkeling van een digital platform ‘Educare Universalis’ voor online opleidingen, cursussen, workshops, seminars, webinars met docenten van de Ignoramus Academie en gastdocenten

 • 2022: Ontwikkeling van het nieuwe “METANOIA PROJECT” met als basis een ​​fundamentele verandering in denken en voelen die leidt tot een fundamentele verandering in gedrag en een manier van leven. Een transformerende verandering van hartsverbindingen en een nieuwe manier om anderen lief te hebben