Evenwichtige en natuurlijke voeding

De basis van een goede gezondheid

Gezondheid, vrede en geluk zijn al eeuwen de diepste verlangens van de mens. Wanneer we echter onze omgeving nauwkeurig bekijken zien we precies het tegenovergestelde. In deze welvarende maatschappij is de meerderheid van de mensen vol angst en onrust, tevergeefs zoekend naar geluk, gezondheid en vervulling. Dit kan gezien worden als een gevolg van de mislukking om ons als soort aan de steeds veranderende natuurlijke omgeving aan te passen. Evenwicht en balans staan daarom hoog in het verlanglijstje van iedereen die streeft naar een gezonde levensstijl. Onder de invloeden die we uit onze omgeving opnemen zijn voedsel en drank de eerste die we het meest volledig kunnen beheersen. Met een gezond voedingspatroon kunnen we op de meest directe wijze ons bloed veranderen, de miljarden lichaams- en hersencellen stuk voor stuk verbeteren en onze fysieke gezondheid, emotionele stabiliteit, mentale helderheid en spirituele wijsheid elke dag verder ontwikkelen. Deze overtuigde keuze kan echter pas beginnen als aan drie voorwaarden is voldaan: 1. Begrijpen wat de mens is, wat het leven is, onze oorsprong en onze toekomst m.a.w. het inzicht in de ordening van het oneindige universum. 2. Dit begrip op fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel, sociaal-maatschappelijk en spiritueel vlak kunnen toepassen. 3. De culinaire natuurgastronomie is hiervan het begin en kan gezien worden als een moderne alchemie: de heilige kunst van de transformatie.

EEN INDIVIDUEEL VOEDINGSADVIES

Afslank voedingsprogramma

 • Als aanvulling en ondersteuning van een aangepast oefenprogramma met goede begeleiding, kan een ‘afslank voedingsprogramma’ wonderen doen.
 • Geen onhaalbare hongerkuur of een advies met jojo-effect maar een doordacht en met inzicht samengesteld traject met een gezond resultaat.
 • Een gebalanceerd en evenwichtig voedingsadvies

Overschakelen

 • Voor starters die kennis willen maken met de gezondheidskeuken en op zoek zijn naar algemene informatie met een persoonlijke toets en een stappenplan.
 • Individueel voedingsadvies
 • Een uitgebreid pakket van aanbevelingen, volledig op maat en met een persoonlijk aangepast dag- en weekmenu.

Medicinaal voedingsadvies

 • Bij (ernstige) ziekte kan medicinale voeding een belangrijke bijdrage leveren om je gezondheid weer te herstellen.
 • Dit advies is zeer uitgebreid en allesomvattend.
 • De keuze van de juiste ingrediënten wordt gecombineerd met bijzondere bereidingswijzen die bij een consequente toepassing hun waarde snel zichtbaar maken.

Baby- en kindervoeding

Alle informatie over natuurlijke en gezonde baby- en kindervoeding met aangepaste voedingsschema’s per leeftijd en een rijk gamma van kindergerechten.

Voedingsintoleranties

Alle informatie over spijsverteringsallergieën en het samenstellen van een evenwichtig voedingsprogramma zonder ingrediënten met intolerantie gevolgen.

HET EDUCATIEF PAKKET NATUURVOEDING

Jaarcursus ‘Wegwijs in de natuurlijke keuken’

Gezonde, evenwichtige natuurlijke voeding is spelen met de beste biologische ingrediënten om te komen tot hoogwaardige keukenkunsten waar evenwicht, balans en gezondheid centraal staan.

Een echte introductie in de culinaire natuurgastronomie.

Het eerste gedeelte van de les bestaat altijd uit theorie gevolgd door een praktische toepassing met kookdemonstratie of samen koken. In de theorie wordt veel aandacht besteed aan de filosofische achtergronden met als hoofddoel het verwerven van inzichten in een allesomvattende levensvisie waar onze voedingswijze een klein maar belangrijk onderdeel van is. In die zin worden er steeds verbanden gelegd met de principes van de holistische geneeswijzen, de wetten van de natuur, de natuurlijke levenswijze, de biologische land- en tuinbouw, ecologie, ziekte en gezondheid. Er zit een systematische opbouw in de lessenreeks waardoor geleidelijk alle bereidingswijzen en kooktechnieken aan bod komen.

Themagerichte kookworkshops

Steeds meer mensen komen er achter dat een natuurlijk en evenwichtig voedingspatroon een belangrijke bijdrage kan leveren in een gezondere en bewustere levenswijze.

Toch blijven vaak heel wat vragen open. Want hoe groot is het verband tussen voeding en gezondheid en hoe kan ik daarin meer inzicht en praktische kennis verwerven? Welke uitwerking heeft een voedingsmiddel in zijn totaliteit? Wat is een gebalanceerd menu met de juiste verhoudingen, individuele aanpassingen en gevarieerde kookstijlen en -technieken?

En zelfs als ik weet wat natuurlijke voeding is, hoe kan ik dit dan praktisch gaan toepassen in de keuken?

Wil je meer weten over gezonde voeding maar ook praktisch wegwijs raken in de natuurlijke keuken dan zijn deze korte inspirerende workshops misschien iets voor jou.

We ontsluieren het geheim van yinne en yange energie in de voeding en bereiden elke les een aan het seizoen aangepaste maaltijd waarbij sfeer, verfijning en genieten centraal staan.

We ontdekken stap voor stap hoe voeding kan bijdragen aan een betere fysieke, emotionele en mentale conditie.

Doel van deze themagerichte workshops is een aantal lekkere en leerrijke momenten te bieden waar je nieuwe ingrediënten kan ontdekken en waar je van tal van tips en adviezen wordt voorzien die natuurlijk, gezond en praktisch toepasbaar zijn om in een relatief korte tijd ook thuis een gebalanceerde maaltijd te bereiden.

Infoavonden

Thema-avonden zoals:

 • ‘De weg naar gezonde, evenwichtige en natuurlijke voeding.’
 • ‘Gezond vegetarisch eten is meer dan alleen maar geen vlees eten.’
 • ‘De echte culinaire natuurgastronomie’

Privé kooklessen

Deze privé sessies worden aangeboden als alternatief voor de groepslessen en zijn gepland tijdens de dag. Bedoeling is voldoende mogelijkheden te bieden zodat je kan leren in je eigen tempo met voldoende aandacht voor al je persoonlijke vragen. Een privé sessie duurt twee uur.

Ook een heel gezin (met kinderen), een groepje vrienden, een groepje collega’s van op het werk, seniorengroep en een groepje uit de opleidingen van de Egidius Musiek kunnen een kookworkshop live of online aanvragen met zelf gekozen thema’s en ingrediënten.