Een totale holistische gezondheidsevaluatie en programma op maat


JOUW PERSOONLIJK STAPPENPLAN

Stap 1. GEZONDHEIDSEVALUATIE: 3 mogelijkheden

 • Gratis gezondheidstesten met score en aanbevelingen
  The quality of life screening – relatiescan – burnout scan – slaapscan – stressscan
  Eventueel opstellen van een totaalbeeld
 • Kirlianfotografie: een volledige energetische gezondheidsevaluatie
  Opstellen van een totaalbeeld en integraal beeld van je gezondheid
  Het opmaken van een persoonlijk dossier
 • Intakegesprek:
  Een volledige gezondheidsevaluatie op 7 vlakken:
  Fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel, sociaal, maatschappelijk en spiritueel
  Opstellen van een totaalbeeld en integraal beeld van je gezondheid
  Het opmaken van een persoonlijk dossier

Stap 2. PERSOONLIJK GEZONDHEIDSPROGRAMMA OP MAAT

3 mogelijke routes afhankelijk van de conclusies na een gezondheidsevaluatie:

 • Educatief programma:
  Om je gezondheid te behouden, te onderhouden en te vergroten.
  Initiatieven om je weerstand, immuniteit en het zelfhelend vermogen te activeren en te ondersteunen! Je veerkracht optimaliseren, versterken en revitaliseren.
  Een persoonlijk, actief en levenslang proces om je meer en meer bewust te worden dat je zelf de keuzes en beslissingen kan nemen om te groeien naar een meer gebalanceerd en vervult leven.
 • Preventief programma:
  Om te voorkomen met bijsturingen en aanpassingen.
  Doelgerichte initiatieven en preventieve maatregelen wanneer de eerste signalen en kleine problemen verschijnen door van te voren in te grijpen of meteen te reageren op risicofactoren voordat de symptomen te ernstig worden. Een doelgericht voorkomingsbeleid is hier aan de orde.
 • Curatief holistisch programma:
  Een integraal gezondheidsprogramma om te herstellen en te helen met natuurlijke geneeswijzen of/en een complementaire aanvulling bij een medische behandeling.
  Een allesomvattend programma met een reeks individuele sessies, adviezen en behandelingen die noodzakelijk zijn.
  Samen uitgekozen op maat met prioriteiten, persoonlijk afgestemd, het meest logische, het meest werkzame, het meest haalbare en het meest betaalbare.
  We vertrekken van een holistische en universele visie op het leven waar alle samenhangen en verbanden duidelijk worden. Elke mens wordt bekeken als een vervlochten geheel van facetten die deel uitmaken van een groter geheel en niet als een losstaand symptoom in een systeem.

Stap 3. UITVOERING VAN HET PROGRAMMA

Individuele- of groepssessies – adviezen – behandelingen op maat.
Eventueel doorverwijzingen naar ervaren gezondheidsbegeleiders of artsen.

De gezondheidsevaluatie en het integraal gezondheidsprogramma worden als basis gebruikt om een individueel dossier op te stellen met alle noodzakelijke individuele of groepssessies.

Het gezondheidsprogramma moet beantwoorden aan een reeks voorwaarden. Dus er worden alleen in overleg met de cliënt disciplines in opgenomen die: het meest effectief zijn, het meest logisch zijn, het meest persoonlijk afgestemd zijn, het meest haalbaar zijn, het meest betaalbaar zijn.

De sessies gaan door in de gezondheidspraktijk en worden uitgevoerd door professionele medewerkers of onze cliënten worden doorverwezen naar ervaren collega’s gespecialiseerd in een specifieke discipline.

Stap 4. SUPPORT

Indien nodig voortdurende tussentijdse opvolging.

Tussendoor of op verzoek van de cliënt worden nieuwe afspraken gepland met ondersteuning, bijkomende begeleiding, bijsturing en optimalisatie afhankelijk van de progressie.

Stap 5. FOLLOW UP

Na een bepaalde periode wordt een nieuwe gezondheidsevaluatie georganiseerd.

Indien noodzakelijk worden op regelmatige tijdstippen controle check-ups gepland om je gezondheid op peil te houden en je persoonlijke evolutie verder te inspireren.