De innerlijke scholingsweg

Je mentale denkwereld even achterlaten

Een nieuwe innerlijke ervaringswereld ontdekken

Je linker (ratio) en rechter (intuïtie) hersenhelft met elkaar verbinden

De ingangspoorten van het innerlijk weten verkennen

De natuurlijke flow in jezelf voelen stromen

Je onuitputtelijke creativiteit laten ontstaan

De bruikbare intuïtieve informatie omarmen

Je innerlijke talenten tot ontplooiing brengen

Een ontdekkingstocht naar het innerlijk kompas

Als we een fantastische ontdekkingstocht naar het ware voelen willen starten dan moeten we de basis van onze oude persoonlijke ontwikkelingsweg totaal herzien. Het beperkte denkmodel wat we meegekregen hebben in onze opvoeding is absoluut niet geschikt om ruimer en dieper naar het leven te kijken. Harmonie maken met jezelf, je microkosmos, maar ook met je macrokosmos is een levensdoel voor alle mensen die bewust in het leven willen staan. We zullen niet alleen onze uitgangspunten moeten verruimen en opentrekken maar vooral nieuwe kennis verwerven over de integrale inhoud van het leven. Pas als we ons denken kunnen richten naar evenwicht en balans dan kunnen we alle problemen in het leven beter plaatsen en begrijpen en al ons oude handelen totaal veranderen.

Het openen van een universeler denken zal bijna tegelijkertijd kennis maken met een bijna vergeten onderdeel van het mens zijn. Denken en kennis zijn geweldige instrumenten maar zijn alleen maar yang en kunnen niet zonder de yin van het diepe voelen. Eenzijdige ontwikkeling brengt alleen maar extremiteiten en excessen op alle vlakken van de menselijke activiteit. Het is daarom de hoogste tijd om liefst NU een herwaardering van het VOELEN op gang te zetten. Deze sterk ondergewaardeerde innerlijke voelwereld moeten we dringend haar rechtmatige plaats teruggeven. Moeilijk zal het zeker zijn om een gepaste ‘inhaalbeweging’ op gang te zetten.
Gelukkig is bij vele mensen een stevige innerlijke ervaringswereld aan het ontstaan die later een permanent contact met het ‘innerlijk weten’ kan openen. Dit bruikbaar voelen kan dan verschijnen in de vorm van een ‘actieve intuïtie’. Op deze manier kunnen het ‘kennisweten’ (yang)  en het ‘voelweten’ (yin) mekaar perfect aanvullen om in de buitenwereld en de binnenwereld alle informatie in een houding van echte éénheid te benaderen.
Deze ontwikkelingsweg bewust een kans geven is een spannend avontuur waar je vanuit een bijna vergeten verlangen weer ondergedompeld wordt in een heerlijke wereld vol van nieuwe ontdekkingen die je niet voor mogelijk had gehouden. Zet jezelf als nieuwsgierige avonturier in een positieve vibe van onvoorwaardelijk toewijding om een zo lang sluimerende inhoud eindelijk te laten wakker worden.

De innerlijke scholingsweg met een verfijnde opbouw neemt je mee in een reeks creatieve workshops die de belangrijkste onderdelen van de voelwereld aan bod laten komen. We duiken samen in een overweldigend ‘zielsverlangen’ dat bijna onaangeroerd ligt te wachten tot de juiste impuls voorbijkomt om zich eindelijk te tonen. De ‘innerlijke voelwereld’ is de rijke basis waaruit we vertrekken met de spontane intuïtieve toevalligheden die ons helemaal de weg wijzen.  De oorspronkelijke binnenwereld gaat zich vooral openen door het scheppen van sfeersituaties die innerlijke processen doen ontwaken en zichtbaar maken.
Je oude sub-persoonlijkheden tonen zich in volle glorie, kunnen dan getransformeerd worden en worden in nieuwe gezuiverde versie meegenomen in de nieuwe uitdagingen van jouw leven.
Je neutrale innerlijke observator en je innerlijke gids spelen een belangrijke rol in het openen van de schijnbaar onbereikbare voelwereld. Zij werken samen en treden uit de versluierde duisternis om zich in een nieuwe gedaante te tonen. Om de informatie uit het innerlijk weten vrij te maken gebruiken we overvloedig de  prachtige werkinstrumenten uit het brede gamma van ‘de poorten van de yin’. Een nieuwe helende, verzoenende en vreugdevolle energie kan dan verschijnen die de dichte nevels laat opklaren en echte, pure en zachte inspiratie kan brengen naar de deelnemers. Het is ook bijzonder mooi om te zien hoe alle ontdekkingen en informatie zo prachtig gedeeld kunnen worden met iedereen en een absolute meerwaarde creëert in elke individuele evolutie.

Doelgroep

* Als je een onnoemelijke behoefte ervaart om naast andere opleidingen, die je al eerder gevolgd hebt, weer een hele nieuwe onuitputtelijke bron van informatie wilt aanboren over de innerlijke voelwereld.
* Ben jij van nature heel erg afgestemd op het innerlijk voelen, en vooral als je het hiermee wat moeilijk hebt, dan kan het exploreren van de innerlijk voelwereld jou zeker inzicht geven over het ontwikkelen van een bruikbare intuïtie.
* Is het ontwikkelen van je creatieve kwaliteiten voor jou het allerbelangrijkste dan is de innerlijke scholingsweg een gepaste extra toevoeging die je mogelijkheden helemaal opengooien.
* Therapeuten en gezondheidswerkers die op zoek zijn naar nieuwe werkvormen om hun pakket aan mogelijkheden onbegrensd te verruimen.
* Voor leerkrachten uit het onderwijs die steeds meer kinderen ontmoeten die een grote voelwereld hebben meegekregen en meestal uit de boot vallen in deze wereld.
* Speciaal voor hooggevoelige mensen of (groot)ouders van voelkinderen die nieuwe inspiratie willen vergaren om eindelijk hun eigen prachtige inhoud te ontdekken of samen te genieten van een wereld die samen kan  openbloeien.
* Voor grenzeloze zoekers die de ongekende werelden van de innerlijke scholingsweg al kennen maar de verbluffende vermogens van het uitgebreide ‘veld’ met zijn nieuwe wetmatigheden willen doorgronden.
* Voor mensen die de bijzondere kracht van de ‘poorten van de yin’ nog niet kennen en hun innerlijke pijn en verdriet graag willen helen met methodes die zo weinig bekend zijn.
* Voor iedereen die wil afdalen in de ‘wonderwereld’ waar het niets het geluid van de stilte laat weerklinken in een gevulde leegte waar de verwondering om het niet alledaagse elk moment een gevoelservaring schenkt.
*Voor mensen die met grote verwondering de prachtige manier willen ervaren waarop wij permanent worden voorzien van de meest geschikte positieve informatie (zowel aan de buitenkant als gelijkwaardig van binnen) om het verloop van ons levensscenario te tonen via mooie genietsituaties waar we naast een goed gevoel ook een juiste handeling mochten ervaren.
*Voor rationele mensen, leidinggevenden in de bedrijfswereld, leerkrachten uit het onderwijs, hulpverleners met voelhonger, … die hun comfortzone durven verlaten om thuis te komen in een onderdeel van zichzelf waarvan ze het bestaan niet eens kenden.
*Voor voelmensen die willen ervaren dat hun ware innerlijke kwaliteiten eigenlijk nooit aan bod zijn gekomen en misschien aarzelend aan een nieuw hoofdstuk durven beginnen: een ontdekkingstocht naar de zo lang verborgen inhoud die ze in zich droegen.
*Voor opgegroeide of al volwassen nieuwetijdskinderen die eindelijk ‘uit de kast’ durven komen om zich krachtdadig in onze onveilige, bedreigende, oordelende en beperkende wereld te tonen. Hun ‘label’ van ‘anders’ zijn met fierheid en vreugde durven dragen omdat zij de nieuwe vertegenwoordigers zijn van het meest waardevolle (maar helaas bijna verdwenen) onderdeel van echt mens zijn nl. diep en intens VOELEN.

Aanbod in dit thema: