Beschrijving

Herbronnen & reconnection (5-daagse)

Kom tot rust in je hoofd, je hart en je leven – Neem tijd en ruimte voor jezelf

Groeien naar een leven zoals het oorspronkelijk bedoeld was

HERBRONNEN

Her-inner je originele verbinding met het leven en ontdek je oorspronkelijke inhoud

RECONNECTION

Opbouw van deze 5-daagse :

  • Stap 1: Zelfreflectie – De neutrale objectieve observator
  • Stap 2: Vervreemding – Connectie verliezen met de bronnen van het leven
  • Stap 3: Tot rust komen en ‘me time’ – Gebruik je pauzeknop en start het positief, dynamisch en inspirerend luieren
  • Stap 4: Levenskeuze en herbronnen – Impulsen om je originele natuur te herstellen
  • Stap 5: Levensdoel – Reconnection met de levensbron
  • Stap 6: Transformatie – De grote ommekeer

Verdwazing en begoocheling: een wereldprobleem

We leven in een bijzondere tijd waarin snelle verandering, angst, levensbedreigende ziekten, oorlog, innerlijke onrust en onzekerheid ons functioneren belasten. Deze stressvolle en negatieve energie maakt ons angstig, depressief, boos en soms moedeloos.

Jongeren roepen om een toekomst en zoeken naar perspectief. Maar ook volwassenen weten niet meer wie ze zijn en wat de route is in hun leven.

Dit zijn allemaal tekenen dat we individueel, relationeel, maatschappelijk en mondiaal in een diepe crisis verkeren. De macht van de verstoorde leerschool van illusies en begoochelingen bepaalt ons hele functioneren op alle vlakken.

Wat duidelijk wordt, is ONZE VERVREEMDING VAN HET LEVEN!

Deze vervreemding van het leven blijft steeds verder toenemen: vervreemding van onszelf, van de natuur, van anderen, van de wereld, van moeder aarde en zelfs van het universum, waaruit wij zijn ontstaan. En wat het ergste is … de vervreemding van het originele plan voor de mensheid en van ons eigen LEVENSPLAN.

Dit leidt ons langzaam maar zeker naar een wereld van totale degeneratie.

Toch kunnen we deze betekenisvolle signalen ook als boodschappen zien om ons wakker te schudden zodat er eindelijk een ‘OMMEKEER’ op gang kan komen. Ook op wereldniveau ligt de informatie voor de grote (r)evolutie al jaren klaar. Informatie die nog omgezet moet worden in directe actie door bewuste mensen die weten wie ze zijn en die verantwoordelijkheid durven opnemen voor hun individuele missie op aarde. Mensen die bewuste keuzes maken ‘VOOR’ dat waar zij voor staan en wat zij willen leven en niet langer vechten ‘TEGEN’ de wereld.

Het gaat om een diep en persoonlijk bewustwordingsproces dat we zelf de creators zijn van ‘EEN NIEUWE TIJD’. En dit begint bij het opnemen van een duidelijke verantwoordelijkheid om een individuele uiterlijke en innerlijke beweging op gang te zetten naar EEN BEWUST LEVEN.

Origineel is de kracht van DE LIEFDE aan ons mensen meegegeven als basisenergie om het leven vorm en inhoud te geven. Maar in deze eindtijd van sterk toenemende verdwazing zijn wij de verbinding met deze bron van oneindige levensenergie bijna totaal verloren. Enkel een diep en verborgen innerlijk verlangen naar liefdevolle verbindingen, schoonheid, puurheid en echtheid blijft nog over.

Vervreemding

Vervreemding is de nieuwe hype die ons de weg wijst naar een wereld van totale degeneratie.

Als mens kunnen we vervreemd raken op in 8 gebieden van het leven: materiële en fysieke vervreemding, emotionele vervreemding, mentale vervreemding, voelvervreemding, relationele vervreemding, sociaal – maatschappelijke vervreemding, wereld vervreemding, vervreemding van je levensplan – spirituele vervreemding.

Vervreemding betekent dat we afgesneden zijn van wat in wezen onderdelen zijn van onszelf en wat onafscheidelijk bij ons hoort: onze bronnen van het leven. Hierdoor wordt ons mens-zijn onvermijdelijk uitgehold en verarmd. Met als gevolg dat we de verbinding verliezen met alle noodzakelijke kwaliteiten die we meegekregen hebben om het plan van ons leven af te werken. Dit resulteert in existentiële crisissen, niet zelden vermomd als fysieke of psychische klachten, ziektes of een algemeen gevoel van onbehagen/ongeluk omdat men iets meent te missen in het leven.

Herbronnen

Herbronning is het antwoord op de constant dreigende vervreemding, eigen aan ons hectische levensritme waarbij het meest wezenlijke al snel door onze vingers glipt. ‘Drukkigheid’ gaat nu eenmaal niet samen met echte wezenlijkheid.
Herbronnen is het opheffen van de vervreemding op een of meerdere niveaus. Zonder het aanboren van deze ‘levensbronnen’ kunnen we niet voluit en vervuld leven. Zonder ons er regelmatig aan te laven, leven we een leven dat niet van ons is, of we leven maar half en zijn chronisch verdoofd, of we hebben te kampen met allerlei kwalen.
Herbronnen vraagt om een zekere tijdsinvestering. Het vraagt zeker meer tijd en mentale investering dan gewoon even bijtanken.

Reconnection – herverbinden

In deze huidige chaotische tijd, waarin ieder menselijk handelen zinloos schijnt en maar al te vaak blijkt dat de waarheid een leugen is geworden, hebben jij en ik een sterke behoefte aan echte nieuwe informatie, kennis en inspiratie. Daarnaast is het heropladen van onze innerlijke gevoelswereld een absolute noodzakelijkheid om de verbinding met deze onuitputtelijke bron weer te herstellen. Creatieve en speelse methoden om te herverbinden kunnen dan positief inwerken op alle aspecten van ons mens zijn.

Het programma dat we aanbieden in deze 5-daagse heeft een magische kracht en schenkt aan elke deelnemer een stimulerende vibe die contact maakt met je wezenlijke levensenergie en zeker aansluit bij je oorspronkelijk verlangen van diepe connectie met jezelf en alles om je heen.

Een creatief en inspirerend stappenplan voor bewuste mensen

STAP 1 : ZELFREFLECTIE – DE NEUTRALE OBJECTIEVE OBSERVATOR

In onze veeleisende en snelle wereld wil iedereen van tijd tot tijd wel even ‘pas op de plaats’ maken om achterom te kijken wat het leven je tot nu toe heeft gebracht. Een degelijke zelfreflectie is dan op z’n plaats om de voorbije tijd onder de loep te nemen en daarna met een frisse blik de toekomst te bekijken.

Velen zullen tot de conclusie komen dat het een en ander bijsturing nodig heeft of zelfs moet veranderen. Misschien heb je nood aan herwaardering van oude waarden van vroeger die in de vergeethoek zijn geraakt. Soms hoor je ook mensen zeggen dat ze hun enthousiasme en creatieve spirit ergens onderweg zijn kwijtgespeeld. Als je merkt dat de rode lampjes op je dashboard beginnen te knipperen als signaal van de eerste fysieke ongemakken, psychische klachten of existentiële crisissen dan is actie ondernemen absoluut aan de orde. Zeker als een algemeen gevoel van onbehagen/ongeluk is ontstaan, omdat je iets essentieel meent te missen in je leven, dan wordt het hoog tijd voor een totale herbronning om weer contact te maken met de ware missie van je leven.

STAP 2 : VERVREEMDING – CONNECTIE VERLIEZEN MET DE BRONNEN VAN HET LEVEN

Als mens kunnen we vervreemd raken op in 8 gebieden van het leven:

 • Materiële en fysieke vervreemding

Meer en meer verlies van connectie met je lichaam wat nochtans ons wonderlijk basisinstrument is. We negeren voortdurend de signalen die eigenlijk de boodschappen zijn om ons preventief te waarschuwen dat er iets dreigt mis te gaan. Ook onze verbinding met de natuur is in hetzelfde bedje ziek. Wij zijn ons niet meer bewust dat we totaal afhankelijk zijn van onze natuurlijke omgeving voor ons voortbestaan.

Daarnaast zijn we als mensheid(of is het mensDOM) totaal niet meer ‘online’ met Moeder Aarde, we hebben geen link meer met de natuurlijke wetten van de aarde en zijn dus materiële ‘delinquenten’ geworden.

 • Emotionele vervreemding

Emotie of ‘geraakt worden’ is een fantastisch instrument dat we meegekregen hebben om onze nodige informatie (van binnen en van buiten)  te herkennen.  Op deze manier maken we een selectie om de juiste boodschappen binnen te halen in het kader van onze groei- en evolutiestappen. Als we dit prachtig mechanisme alleen maar beschouwen als  een voortdurende aanval dan raken we diep uit verbinding met de wezenlijke stroom van info die we als richtingsaanwijzers kunnen gebruiken om ons levensdoel te vinden.

 • Vervreemding van de innerlijke wereld

Bijna iedereen is meer of minder afgesneden van zijn/haar innerlijke wereld waar het innerlijk weten een geweldige bron is van pure wijsheid. Ons voelen is zo beperkt ontwikkeld dat we ons instinct, aanvoelingsvermogen en krachtige intuïtie nog maar nauwelijks kunnen gebruiken. Het eenzijdig gebruik van de ratio blijft dan verweest over en heeft geen gelijkwaardige aanvulling om op te steunen.

 • Mentale vervreemding

Ons denken is op hol geslagen en ratio en verstand is het hoogste doel van onze eenzijdige intellectiele ontwikkeling. Onze normen en waarden zijn niet meer afgestemd op de natuurlijke wetten van het leven en de echte waarheid over in harmonie leven is compleet verloren gegaan. De mensheid is ver afgedwaald van de oorspronkelijke wijsheid die elk mechanisme van het leven kan verklaren en staat voor het creëren van harmonie waar evenwicht en balans behouden en zelfs groter maken het hoogste doel is.

 • Relationele vervreemding

Meer en meer zien we partnerrelaties waar de verbinding tussen twee tegengestelde maar aanvullende polariteiten van het mannelijke en vrouwelijke blijven bestaan. De liefdevolle inspiratie en het wezenlijk zorg dragen voor mekaars evolutie en groeiproces, zoals het oorspronkelijk bedoeld  was, staat niet meer op de eerste plaats. De verschrikkelijke vervreemding van mekaar verschijnt en laat een machteloos verlangen naar éénheid genadeloos uitdoven.

 • Sociaal – maatschappelijke vervreemding

Sociale vervreemding duidt als vanzelfsprekend op het gebrek aan verbinding tussen mensen. Het gaat dan meer bepaald om het ontbreken van een kwalitatief contact in allerlei soorten relaties: tussen partners, ouders en kinderen, mensen … Bij een echte kwalitatieve ontmoeting is er zowel veel expressie van wat ons ter harte gaat, als veel ontvankelijkheid voor wat de ander ter harte gaat. Van zo’n ontmoeting bloeien we op. Het beantwoordt helemaal aan onze sociale natuur. Bij sociale herbronning leren we weer contact te maken vanuit ons hart. We leren ons ‘kwetsbaar’ opstellen en de ander echt te ontmoeten.

 • Wereld vervreemding

De mens is op weg naar het volledig verlies van verbinding met ‘Moeder Aarde’. Onze thuisplaneet is het verstoorde voorbeeld van de grootste degeneratie op alle vlakken. De homo psychopaticus en cyberneticus heeft overgenomen en leidt ons naar de diepste afgrond. Vluchten kan niet meer, er is geen enkele plek nog te vinden die geschikt is om menswaardig te leven!.

 • Vervreemding van je levensplan – spirituele vervreemding

Misschien de allergrootste vervreemding die er bestaat. We zijn afgesneden van onze hoofdbron van het leven. Wij zijn ons ZELF (ziel) kwijt en zijn losgeslagen in een ego verhaal terecht gekomen waar de connectie met het menselijk plan en het individueel plan van jou en mij is uitgedoofd. We volgen de verstoorde menselijke wetten en de universele wetten worden opgeborgen in de vergeetput van vergeten schaamte. 

STAP 3 : TOT RUST KOMEN EN ‘ME-TIME’

ontspannen – relaxen – op krachten komen

bijtanken – stoom aflaten – slenterend wandelen 

ont-haasten – ont-stressen – ont- moeten

Het is op de eerste plaats de bedoeling om je leven weer op de rails te krijgen. Ontspannen, relaxen en op krachten komen van het vermoeiende leven en bijtanken met verse energie om je levensritme van alledag weer aan te kunnen is dan absolute prioriteit. Creëer ‘me time’ met niet meer moeten en bewust afschakelen. Maar deze periode van ontspannen en loslaten kan het begin zijn van een nieuwe keuze om wezenlijke dingen in je leven echt vast te pakken. Je kan op zoek gaan naar belangrijke, misschien vergeten of verloren stukjes inhoud die al zo lang liggen te wachten om eindelijk je leven heel waardevol te maken.

STAP 4 : LEVENSKEUZE EN HERBRONNEN – IMPULSEN OM JE ORIGINELE NATUUR TE HERSTELLEN

Je (her)ontdekt wat wezenlijk bij jou hoort en wat juist niet. Je laat los wat niet wezenlijk is maar pakt vast wat wel wezenlijk is aan wie jij echt bent. En daar ga je je aandacht op richten en vooral je dieper mee verbinden. Niet in de eerste plaats om je ‘leven-zoals-het-nu- is’ weer aan te kunnen, maar om het onder de loep te nemen en vanuit een frisse blik dingen te veranderen of net te herwaarderen.
Kies bewust voor een diepe zelfreflectie door je leven grondig te overlopen vanuit de positie van de neutrale objectieve observator. Zowel de mooiste als de moeilijkste situaties worden uitgekozen . Je reactiepatronen worden bekeken zonder oordeel of afkeuring. Bekijk de rode draden van de herhalingen en hoe de processen van ‘vervreemding’ zijn binnen geslopen. En hier start een belangrijke en wezenlijke ommezwaai in je belevingswereld als je misschien voor het eerst in je leven een nieuw inzicht gaat gebruiken: ‘Alles wat er gebeurt in mijn leven is nodig en wijst mij de Weg naar mijn ware bestemming’.

STAP 5 : LEVENSDOEL – RECONNECTION MET DE LEVENSBRON

Er bestaat geen twijfel over de noodzaak van herbronnende activiteiten, om als mens het leven in zijn volle rijkdom weer te beleven. Ze doen ons ten volle voelen wie we wezenlijk zijn en houden onze blik en onze inzet scherp gericht op wat wezenlijk is en echt in ons leeft.
Ontdek weer de bron van ware levenskracht – Herwaarderen van je originele natuur – Maak verbinding tussen hemel en aarde in jezelf – Herstellen van de verbinding met je levensplan – Maak stilte en luister naar je innerlijke stem – Heroriënteer de inhoud van je leven – Bewandel het pad naar je ware zelf – (H)erkennen wie je echt bent – Koester de bronnen van de innerlijke wereld – Zet jezelf in de schijnwerper van eigenliefde – Hervind de enthousiaste en creatieve spirit in jezelf – Kies voor inspirerende boeken en cursussen – Vind het mooiste levensgeschenk aan jezelf – Schenk jezelf elke dag energetische opladende oefeningen – Herwaardeer je innerlijk voelen – Eer de 10 basiseigenschappen van gezondheid – Kies voor een gezonde levens- en voedingswijze – Creëer een stabiele emotie – Maak een helder denken – Kies voor een harmonie tussen de mannelijke en vrouwelijke energie – Laat een heerlijk groepsgevoel en gemeenschapszin ontstaan – Zelfreflectie is een basiskwaliteit – Maak elke dag levenskeuzes die juist voelen – Ga op zoek naar je levensplan, je bestemming en je levensopdracht – Droom van jouw grote levensdoel – Leef in éénheid met jezelf en met alles wat er is – De basisenergie van het universum is liefde.

STAP 6 : TRANSFORMATIE – DE GROTE OMMEKEER

Hoe staat het met jouw herbronnings- en reconnection-barometer? In welke van de 8 dimensies is er nog meer vervreemding dan verbinding? Waar kan jij op dit moment herbronning gebruiken?
Tijdens een transformatie proces ga je door verschillende fasen. In je binnenwereld voltrekken zich soms processen waar je verstandelijk in het begin niet bij kunt. Je bewustzijn wordt uitgedaagd en opgerekt. Soms kraak je in al je voegen, dan weer zie je glashelder hoe het allemaal werkt. En af en toe verlies je alle hoop dat je überhaupt ergens naartoe op weg bent.
Je bent vertrokken van een soort onvrede in je leven maar nu wordt de creator in jezelf wakker. Plotseling weet je dat het leven geleefd moet worden. De angst valt weg en een groot verlangen neemt over. Je aandacht verplaatst zich van meelopen op de hobbelige wegen van begoochelingen naar het bewust volgen van je eigen hart. De oorspronkelijke intuïtie wordt aan gang gezet en je luistert naar je innerlijke stem die je meeneemt van wie je vroeger was naar wie je echt wil zijn. Een nieuw ontluikend enthousiasme neemt je mee voorbij de onzekerheid en het niemandsland naar een nog nooit beleefde nieuwe wereld. Na een fundamenteel helingsproces vind je het Pad van zelfvertrouwen, commitment en je beweegt naar het ‘next level’ van je bewustzijn, waarbij je meer in contact komt met je bron: jouw ziel. Je moeilijkheden en obstakels blijken dan alleen maar informatie en richtingaanwijzers te zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Transformatie kan dan gezien worden als een alchemistisch proces om van lood (zwaar en donker) om te buigen naar goud (licht en liefde) en een veredeling van je bewustzijn.

Het programma in de praktijk

Deze 5-daagse kan je diep ervaren als een initiatie en inwijding met ons creatief en inspirerend stappenplan als leidraad en uitgangspunten. Natuurlijk kom je eerst jezelf tegen. Je zal je eigen demonen en draken ontmoeten en bevechten. De demonen zeggen dat je niks waard bent, of dat je hier nooit meer uit komt. De draken zorgen dat je opgeeft, en toch weer terugvalt op hetgeen veilig en vertrouwd is, of dat je nog harder gaat werken om de liefde te krijgen die je verdient. Observeer ze, nodig ze uit in je bewustzijn. Het kan een beleving opleveren van heel veel in- en doorzicht. Het loslatingsproces van vervreemding en oude realiteiten breekt open en de barsten in het oude overlevingsmechanismen laten weer een zuiver licht binnensijpelen. Je ego smelt weg en wordt je nieuwe bondgenoot. Laat het nieuwe bewustzijn rustig integreren want het heeft tijd nodig om zich te settelen en in te dalen en vooral te belichamen.

Dit programma is een absoluut nieuwe versie van onze vroegere 5-daagse met als titel: “Mijn innerlijke scholingsweg intensive”, alhoewel er vele beproefde werkmethoden ook weer opgenomen worden in deze intensieve nieuwe formule. We hebben nu gekozen voor een diepgaande ontdekkingstocht met als titel: “HERBRONNING en RECONNECTION”, een thema wat zeker aansluit bij de huidige tijd. Naast de nodige diepe basis van de’ Universele wijsheid over het leven’ komen een veelheid van methodieken aan de orde o.a. kunstzinnige en creatieve werkvormen – groepsdynamieken – energetische en ontspannende oefeningen – meditaties en visualisaties – natuurlijk ook uitgebreid de poorten van de yinne innerlijke wereld – met veel uitwisseling en duiding en niet te vergeten op zaterdagavond een evolutie-opstelling.

Tussendoor zijn er pauzes voorzien met mogelijkheid voor vruchtbare gesprekken, zonnen op het terras of een wandeling in de natuur.

PRAKTISCHE INFO
Duur:  5 dagen
Data (2024): 
van woensdag 7/8 t.e.m zondag 11/8
Woensdag tem vrijdag: van 9u tot 18u
Zaterdag: van 9u tot 22u (incl. avondsessie met evolutie-opstelling)
Zondag: van 9u tot 17u
Enkel LIVE te volgen!
Prijs:
Vroegboekkorting t.e.m. 12/7: € 660,00
Vanaf 13/7: € 745,00

Deze prijs is incl. BTW, excl. verblijfskosten
Maandelijkse afbetaling is mogelijk: kies bij het afrekenen van je winkelmandje voor ‘gespreide betaling’ en wij nemen contact met je op!
Maaltijden
– Water, thee, koffie en gezonde hapjes staan voor jullie klaar
– ‘s Middags serveren we een volledige maaltijd met soep, hoofdschotel en dessert van 100% biologische ingrediënten en met veel liefde bereid. Op zaterdagavond voorzien we een broodjesmaaltijd zodat de avondsessie aansluitend kan plaatsvinden.
Overnachting
Alle deelnemers kunnen kiezen om elke avond naar huis te gaan, maar natuurlijk is er ook een mogelijkheid om in de buurt een gezellige B&B te boeken.
Sfeerimpressie
Neem alvast hier een kijkje voor enkele sfeerimpressiesWil je erbij zijn, wacht dan niet te lang met inschrijven want het aantal deelnemers is beperkt!
Praktische vragen:
+(00)32 483 07 06 10
Voor alle inhoudelijke vragen van de opleiding kan je contact opnemen met één van de docenten.
LOCATIE
Plateau
Hyacintenlaan 14
3550 Bolderberg (Heusden-Zolder)
Google Maps
DOCENT
Egidius Musiek en Els Graindor
E-mail:
info@egidiusmusiek.be
info@viasophia.be
Telefoon:
+32 475 59 62 58 (Egidius)
+32 483 07 06 09 (Els)
Website:
www.egidiusmusiek.be

Lees wat anderen vonden …

Inschrijven

Laat je inspireren door deze cursus en schrijf je in via onderstaande inschrijfknop. We begroeten je graag als een van onze (nieuwe) studenten!

Herbronnen & reconnection (5-daagse)

Oorspronkelijke prijs was: € 745,00.Huidige prijs is: € 660,00.

 • 5 dagen (start 7/8)
 • Enkel LIVE te volgen!
Artikelnummer: EG24-024 Categorieën: ,
Ga naar de bovenkant