Stress, depressie, burnout en CVS

De valkuilen van deze tijd of de opstapjes naar een nieuw leven!

De les van stress – stressless

Stress is de laatste jaren uitgegroeid tot het probleem nummer één in onze jachtige Westerse wereld, zowel privé als op het werk. Niet minder dan 80% van de bezoeken aan de huisarts zijn voor aan stress gerelateerde klachten. Indien de arts niet onmiddellijk wil overgaan tot het voorschrijven van kalmerende middelen dan zal hij zeker voorstellen om de oorzaken van de aanhoudende stress te achterhalen en aangepaste hulp te zoeken om hiermee om te gaan.

Als de twee belangrijkste oorzaken voor de steeds toenemende stress kunnen we aanhalen:

 1. De ongebreidelde toename van een overvloed aan informatie die zorgt voor zware belasting op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Naast de privé-invloeden, met relationele, sociale, financiële en medische problemen, is ook de jaarlijkse toename met 1,5% van de druk in de werksituaties de belangrijkste stressfactor.
 2. Daarnaast moeten we vaststellen dat een toenemende groep van mensen het steeds moeilijker krijgt om evenwicht te vinden tussen de eisen die aan hun gesteld worden en het mobiliseren van persoonlijke veerkracht om die druk het hoofd te kunnen bieden. De reactie op stress varieert dus afhankelijk van hun vermogen om er spiritueel, psychisch, structureel en biologisch mee om te gaan.

Een bepaalde hoeveelheid stress kan als positieve activering een positief effect hebben maar een voortdurende extreme stresstoestand kan een zware belasting worden voor onze gezondheid. Vandaar dat onze complexe samenleving in toenemende mate vraagt om professionele consulenten die zowel privé als in het bedrijfsleven educatief, preventief en curatief iets kunnen betekenen op het terrein van stress.

Mijn (be)stemming is down

Depressie wordt in de geneeskunde beschouwd als een ziekte. De stemming is ziekelijk verlaagd. Dat betekent dus dat lijden aan een depressie iets anders is dan “je even depri voelen”. Er wordt pas van een depressie gesproken als de stemming langere tijd verlaagd is. Meestal duurt het zich depressief voelen langer dan twee weken en kan enorme gevolgen hebben voor de persoon maar vooral voor de directe omgeving. Soms worden mensen depressief als gevolg van een nare gebeurtenis. Het kan ook zo zijn dat iemand depressief wordt zonder dat daarvoor een duidelijke aanwijzing is. Een depressie is dus méér dan je alleen down voelen. Er kunnen zich ook andere kenmerken en symptomen manifesteren zoals: Je voelt je somber – Je voelt je lusteloos – Je eetlust neemt af of juist erg toe – Je slaapt slecht – Je kunt ’s morgens moeilijk opstaan – Je ziet op tegen dingen waar je anders geen problemen mee had – Je ligt soms dagenlang in bed – Je hebt het idee dat je gevoel ‘dood’ is – Je kan niet meer genieten van plezierige dingen – Je voelt je vaak moe, zelfs als je niet veel gedaan hebt – Je seksuele interesse neemt af – Je kunt je slecht concentreren – Bewegen en/of spreken gaat trager dan anders – Je voelt je erg onrustig – Je kunt niet goed stil blijven zitten – Je voelt je angstig voor dingen waarvoor je helemaal niet bang hoeft te zijn – Je hebt last van schuldgevoelens – Je moet veel aan dood en sterven denken – Je denkt er soms over om er maar een eind aan te maken.

Algemeen kunnen we stellen dat depressie een gevolg is van een overvloed aan uiterlijke en/of innerlijke informatie die niet langer kan gehanteerd worden. Dan zal men automatisch als bescherming en overlevingsroute zoveel mogelijk informatie uitschakelen en wegduiken in een reactie gedrag waaruit men zonder aangepaste hulp nog moeilijk kan loskomen.

Van ‘burnout’ naar ‘burn in’

Een aankomende burnout is vaak al maanden vooraf versluierd zichtbaar en zal daarna langzaam al zijn kenmerken laten zien. Eenmaal tot zijn volle activiteit ontwikkeld kan een burnout niet meer ontkend of terzijde geschoven worden. Een adequate aanpak is dan noodzakelijk en soms maandenlang is men niet meer in staat om enige activiteit uit te voeren. Zelfs na een volledig ‘herstel’ blijft het spook van de burnout nog verraderlijk om de hoek loeren en is voorzichtigheid geboden. Een grondige burnout is dus zeker een signaal dat de totaliteit van het leven in een andere oriëntatie moet gezet worden. Niets kan meer hetzelfde blijven, alles moet eerst grondig in vraag gesteld worden.

Na een noodzakelijke periode van absolute rust en ‘afkicken’ kan weer langzaam, met respect voor het natuurlijke ritme, een activiteit worden opgepakt. Zo snel mogelijk weer ‘normaal’ functioneren is echter niet aan te bevelen. Het jarenlang ‘te veel’ aan de buitenkant en tegelijkertijd het miskennen of uitschakelen van de innerlijke wereld, moet eerst degelijk in kaart worden gezet om daarna de aangepaste en verantwoorde levensinhoud weer op te bouwen.

Als het ‘willen‘ mij te moe maakt

CVS of Chronisch Vermoeidheid Syndroom is zowat de tegenpool van een burnout.

De oorzaak is nochtans vergelijkbaar want ook bij CVS heeft men vaak jarenlang zichzelf in een overmaat van ‘willen’ en ‘controle’ proberen aan te passen aan de veeleisendheid van de huidige maatschappij. In een beginstadium is het wel nog mogelijk om regelmatig over de eigen limieten te functioneren om te beantwoorden aan de gestelde normen maar de overmatige uitputting of vermoeidheid na een dagtaak komt daarna regelmatig om de hoek kijken. Het automatisch gevolg is een wegzinken in een bewustzijn verlagende toestand die op termijn de verschijnselen van CVS kan activeren. Daarnaast zijn yinnere mensen met een meer naar binnen gerichte en gevoeligere afstemming meer geneigd om net deze innerlijke kwaliteiten te ontkennen, te verwaarlozen, te beperken of te beschouwen als een hinderlijke eigenschap. Op deze manier ontstaat een totale miskenning van de eigenheid en een opbouw van energie rovend onevenwicht: een teveel buitenkant en een te weinig binnenkant. De aanpak van burnout en CVS is natuurlijk ook gelijklopend. De programma’s zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen (voeding, oefeningen, specifieke behandelingen en algemene heroriëntatie van de totale levensinhoud.

Doelgroep

 • Mensen die meer inzicht willen verwerven in deze typische problemen van deze tijd.
 • Gewoon voor jezelf als programma voor een degelijke preventie.
 • Een persoonlijk aangepast programma op maat om je eigen stress, depressie, burnout of CVS aan te pakken.
 • Coaches die een nieuwe doelgroep willen aanboren.
 • HR managers, leidinggevenden en verantwoordelijken voor het personeelsbeleid in bedrijven, scholen en organisaties.
 • Beleidsverantwoordelijken die zich (langzaam) bewust worden dat dit probleem een tikkende bom is in onze maatschappelijke activiteiten.

Thema’s die aan de orde komen in een persoonlijke begeleiding

 • De harmonische levenswetten
 • Het mechanisme van stress – depressie – burnout – CVS
 • De verschillende soorten stress – depressie – burnout en CVS
 • De algemene en specifieke oorzaken: interne en externe factoren
 • De gevolgen in alle levensdomeinen
 • De integrale stress, depressie, burnout en CVS scan
 • gegevensanalyse – behandelingsprogramma
 • De symptomatische, oorzakelijke en evolutionaire aanpak
 • Een begeleidingsprogramma op maat
 • Natuurlijke hulpmiddelen – Aangepaste oefeningen en voedingsprogramma – ‘lifestyle’ aanpassen