Leven en dood

De cyclische beweging van het stoffelijke naar het energetische leven

Een vernieuwende kijk op het leven en dood en het overgaan in al zijn aspecten.

Verontschuldiging – vergeving – goedmaking – verzoening

Het hier’voor’maals – het hier’nu’maals – het hier’na’maals

Rouw en verliesverwerking

Aanbod in dit thema: