Kirlian fotografie

Een totaalbeeld van je gezondheid

Begin jaren 1900 ontdekte een Engelse arts Dr.Walter Kilner dat men door een speciaal gekleurde glasschijf de aura van een persoon kon waarnemen. Hij deed verder onderzoek en ontdekte dat de aura van een persoon veranderde van kleur en straling bij ziekte, stemmingsveranderingen, enz…

De meest doorslaggevende ontdekking op dit gebied was van het Sovjetpaar Semjon en Valentina Kirlian. Zij ontwikkelden de elektrofotografie waarmee men van levende objecten energieuitstralingen in een elektrisch veld kon waarnemen zonder dat dit voor het organisme gevaar opleverde. Dit verschijnsel is men gaan vastleggen op fotopapier en kreeg de naam: kirlianfotografie.

Gefascineerd door de verschillen van uitstraling op de kirlianfoto’s heeft Peter Mandel (homeopaat-acupuncturist) daarna onderzoek verricht en is hij verbanden beginnen waar te nemen tussen een kirlianfoto (uitstraling van vingers en tenen) en de energiebanen (meridianen) beschreven in de klassieke acupunctuur.

Hij is de uitstraling van de vingers en tenen gaan onderverdelen in verschillende sectoren en zo ontstond een hele topografische kaart van alle menselijke organen en systemen.

Op deze basis werd dan een holistisch totaalbeeld opgemaakt van de gehele mens.

Peter Mandel is deze methode ‘energetische terminalpunkt-diagnose’ gaan noemen.

De laatste jaren is deze methode nog verder uitgebreid met gegevens over de psychische toestand van de mens, de toxische belasting, de energiehuishouding en zelfs de volledige spirituele toestand op dit ogenblik.

TOEPASSINGEN

Na een grondige interpretatie van een Kirlianfoto komt men tot een totaalanalyse met een energetische evaluatie van de fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheidstoestand van een persoon.

Alle energetische verstoringen komen aan het licht, zoals: de energetische toestand van organen en systemen – stressfactoren – toxische belastingen – psychologische verstoringen – invloeden van vroegere verstoringen of ziektes – informatie over ons karma en de huidige levensopdrachten. Aan de hand van deze gegevens wordt een totaalprogramma opgesteld met alle mogelijke adviezen en mogelijkheden om de algemene gezondheidstoestand zo snel mogelijk weer in evenwicht te brengen. Daarna kan door een controle foto de progressie bekeken worden om de behandelingen af te bouwen of bij te sturen.

Het is ook mogelijk om energetische onregelmatigheden in een vroege fase vast te stellen. Daardoor kan er in een vroeg stadium de nodige preventieve bijsturing plaatsvinden om ons systeem terug in balans te brengen voor dat er grotere klachten ontstaan.

GEZONDHEIDSEVALUATIE VIA KIRLIANFOTOGRAFIE

Het maken van een Kirlianfoto duurt maar enkele minuten maar de interpretatie en het opstellen van een volledig gezondheidsprogramma duurt minstens 1,5 uur.

Stap 1:
De cliënt vult een uitgebreid anamneseformulier in dat samen wordt doorgenomen en eventueel wordt aangevuld.

Stap 2:
In een donkere ruimte wordt een Kirlianfoto gemaakt van de vingertoppen en tenen. Na het ontwikkelbad en de fixatie is de foto klaar voor interpretatie.

Stap 3:
De uitstraling van de vingers en tenen wordt vergeleken met een 100% beeld en alle onregelmatigheden en verstoringen in het beeld worden aangeduid.

Stap 4:
Eerst worden de basisgegevens doorgegeven zoals: de algemene energieverdeling op fysiek en psychisch vlak, de hoeveelheid opgestapelde toxines, de verstoringsgraad en de belangrijkste onregelmatigheden op de foto.

Stap 5:
Alle energetische verstoringen van organen en systemen worden gedetailleerd overlopen aangevuld met de gegevens over de emotionele, mentale en spirituele toestand.

Daarna wordt alle informatie samengebracht tot een groot Integraal Totaalbeeld met de bijhorende samenhangen en verbanden.

Stap 6:
Op basis van dit Totaalbeeld wordt een persoonlijk aangepast Gezondheidsprogramma samengesteld met een reeks aanbevelingen voor behandelingen, therapie of groeiprocessen om de algemene gezondheidstoestand zo snel mogelijk in harmonie te brengen.

Stap 7:
Na een bepaalde periode wordt een controle foto genomen om de progressie te bekijken en eventueel volgen dan bijsturingen in het programma.

Stap 8:
Het is aan te bevelen om jaarlijks een Kirlianfoto te maken als controle van je algemene gezondheidstoestand. Deze Gezondheidscheck-up kan de basis zijn van een persoonlijk afgestemd preventieprogramma.