Kinderen, jongeren en opvoeding

Worstelt je kind met

 • psychosomatische klachten
 • problemen rond echtscheiding
 • faalangst
 • omgaan met pesten
 • hooggevoeligheid
 • verdriet
 • rouw- en verwerkingsproblemen
 • concentratieproblemen
 • een laag zelfbeeld
 • onzekerheid of assertiviteit
 • leerproblemen
 • schoolmoeheid
 • studiemoeilijkheden

Kreeg je kind het label ADHD, ADD, dyslexie, autisme(spectrumstoornis).
Heb je een jongere die het moeilijk heeft met het vinden van zijn/haar eigen identiteit?
Of zit je als ouder zelf met bepaalde opvoedingsvragen?

Visie en aanpak

Kinderen en jongeren hebben het niet makkelijk in deze tijd en maatschappij. Een samenleving die voornamelijk gericht is op buitenkant, prestatie en kennis, creëert een grote druk voor kinderen en jongeren om zich aan te passen in het bestaande maatschappelijk systeem. Naast het feit dat dit systeem uitsluiting en pestgedrag in de hand werkt, kunnen veel kinderen niet langer aan deze opgelegde normen beantwoorden. Zij ervaren elke dag de nadelen van een voortdurende druk om te presteren en voelen zich daardoor aan de kant gezet en anders dan de anderen. Zij leven elke dag met het gevoel belemmerd te worden in de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn.

“Jouw anders zijn wordt enkel bepaald door een buitenwereld die jouw eigenheid niet kan plaatsen.”
(Patrick Mundus)

Deze hoge prestatiedruk beïnvloedt hun innerlijke harmonie waardoor zij vaak ongewenst of storend gedrag gaan vertonen en zij een label van ADHD, ADD, autisme spectrum stoornis, dyslexie, stuurloos of bodemloos … opgeplakt krijgen gedurende hun schooltijd.

In een warme liefdevolle gevoelssfeer leren we kinderen en jongeren begrijpen dat zij geen afwijking, abnormaliteit of ziekte hebben maar dat zij gewoon bijzonder zijn omdat ze in wezen een beetje anders zijn dan wat de norm van hen vraagt. We gaan samen met hen ontdekken op welke manier zij terug aansluiting kunnen vinden bij hun ware Zijn, wat hun bijzonderheid is en hoe ze deze optimaal kunnen ontwikkelen. En we brengen hen evenwaardig terug in contact met hun rijke voelwereld zodat zij hun speelsheid en verwondering voor het leven weer terug kunnen vinden. Hierdoor zal een kind zich opnieuw gewaardeerd voelen en op een positieve manier verbindingen aangaan met anderen.

Tegelijkertijd laten we ouders en opvoeders genieten van de wederkerigheid van hun boodschapper zijn en vertalen voor hen de vraag van hun kind om het beste in zich-Zelf te ontdekken en naar boven te halen. Want onze kinderen zijn tegelijkertijd de spiegels voor diepere onbekende en verborgen delen van onszelf waar zij ons de weg naartoe wijzen. Dit is het geschenk van hen aan ons.

Kortom … het is belangrijk dat we zorg dragen voor de kinderen van deze tijd. De kinderen van vandaag zijn de volgende generatie van onze aarde. Zij zijn echter geen onbeschreven blad dat om invulling vraagt. Wanneer we hun blauwdruk leren lezen kunnen we hen een optimale start geven in het leven waardoor zij hun kwaliteiten maximaal kunnen ontwikkelen. Hierdoor kunnen we hen op weg zetten naar een unieke en authentieke ontwikkeling en hen laten openbloeien vanaf het prille begin zodat zij kunnen opgroeien tot wijze volwassenen die trouw zijn aan hun eigen inhoud en kwaliteiten.

We hanteren verschillende werkvormen afhankelijk van wat noodzakelijk is en het meest afgestemd is op het kind.