Integrale evolutiepsychologie

Het antwoord op alle waarom-vragen

Wanneer kies je voor Evolutiepsychologie?

 • Indien je streeft naar meer harmonie, balans en evenwicht in je leven.
 • Indien je ondersteuning en begeleiding zoekt om de volgende stappen in je groeiproces bewust aan te pakken.
 • Als je de persoonlijke aanpak – waar wel nog tijd gemaakt wordt voor de cliënt – kan waarderen.
 • Als je de verbinding tussen fysieke, emotionele en mentale symptomen wil leren zien.
 • Indien je eindelijk een oud niet opgelost probleem of een situatie uit het verleden wilt oplossen, begrijpen en integreren in je leven.
 • Als je even de draad en de weg bent kwijt geraakt in je leven en (tijdelijk) een dieptepunt meemaakt op individueel, relationeel of maatschappelijk vlak.
 • Als je bewust kiest voor een integrale aanpak waar de grootste samenhangen en verbanden tussen de verschillende gebeurtenissen worden bekeken en zelfs ‘de waarom vraag’ een antwoord krijgt.
 • Indien je ziet dat verst(r)ikkende of verstorende verschijnselen zich steeds in je leven blijven herhalen zonder dat je de betekenis of het doel ervan kan vinden. Wat is de achterliggende reden en de functie, ‘waar willen ze me naartoe brengen’ en ‘wat kan ik doen om deze toestanden te voorkomen!’
 • Als je het maximale uit je leven wil halen en al je potentiële mogelijkheden optimaal wilt ontwikkelen.
 • Indien je op zoek bent naar een nieuwe oriëntatie in je leven (op beroepsvlak, relatievlak of sociale context) en wilt ontdekken wie je écht bent.
 • Indien je op zoek bent naar meer vervulling via het ontdekken en uitvoeren van je echte levensmissie en levensdoel.

Het Pad van levenskunst naar een gelukkig leven

Evolutiepsychologie – Begeleiding op je levenspad
Relatiecoaching – Opvoedingsvragen – Loopbaanbegeleiding – Evolutiegroepen
Groepstrainingen – Teamcoaching in bedrijven – Opleidingen en workshops

EVOLUTIEPSYCHOLOGIE is in de eerste plaats een uitstekende ondersteuning in een persoonlijke ontwikkelingsweg. Via een professionele begeleiding en coaching kan iedereen optimaal groeien naar een bewust en vervuld leven met het doorgronden van je levensplan.

Je maakt kennis met je levensopdracht en je ware bestemming en blauwdruk. De innerlijke en uiterlijke scholingsweg worden samengebracht tot een heel persoonlijk groeitraject dat je in contact brengt met de missie van je leven.

Daarnaast is Evolutiepsychologie een van de meest diepgaande en allesomvattende therapie en levensbegeleiding. Als basisuitgangspunt wordt gesteld dat alles wat wij ’mee-maken’ in onze dagelijkse realiteit slechts een afspiegeling is van een prachtig mechanisme om in contact te blijven met ons origineel levensprogramma. In die zin worden problemen gezien als mogelijkheden die je aangeboden worden om je elke dag een stap dichter bij je-Zelf te brengen. Zij zijn een logisch gevolg van een groeiproces en nodig om je via een permanente stroom van informatie aan te duiden dat je weer een stukje meer ontwikkeling en groei kan maken om te komen tot nieuwe kwaliteiten en zelfkennis.

Evolutiecoaching is een diepgaande begeleiding voor wie bereid is elke dag bewust en in diepe verwondering naar het leven te kijken. En daarin zijn eigen verantwoordelijkheid op te nemen voor het creëren van zijn persoonlijke evolutie.

Op deze wijze krijg je inzicht in het doel, de betekenis en de functie van de moeilijkheden in je leven en wordt het duidelijk waar ze je naartoe willen brengen. Oorzaken en symptomen krijgen een andere dimensie en oude gedragspatronen worden doorbroken. Het is een diepgaande ontdekkingstocht naar echte fundamentele heling.

In de Evolutiepsychologie wordt een veelheid aan werkvormen gebruikt o.a.

 • Gesprekstechnieken
 • Revitalisatie- en Regeneratietechnieken
 • Reading en Healing
 • Innerlijke beeldenreis
 • Visualisatie en meditatie
 • Kunstzinnige technieken
 • Droomduiding
 • Familie-, relatie-, organisatie- en evolutie opstellingen
 • Relaxatie
 • Bewustzijnsmiddelen uit de spagyriek
 • The Power of energetic Healing