Studentensupport

  1. PERSOONLIJK STUDIEADVIES

Tijdens de jaarlijkse OPENDEURDAG kunnen alle kandidaat studenten uitgebreide informatie krijgen over alle opleidingen. De docent is het best geplaatst om de kandidaten te begeleiden in hun keuze naar een of meerdere opleidingen. Alle mogelijkheden worden samen overlopen en getoetst naar hun haalbaarheid, studiebelasting, motivatie, interesse en toekomstplanning.

Alle kandidaat studenten kunnen een afspraak maken met Egidius op het nummer +32 (0)475 59 62 58 voor een persoonlijk studieadvies i.v.m. een individueel afgestemd opleidingsprogramma. Online via Zoom is ook mogelijk.

  1. EEN PERSOONLIJKE STUDENTENBEGELEIDER:

1 gesprek per maand (evt. via Zoom)

Het supervisieteam heeft op vraag van de studenten een ‘studentensupport’ ontwikkeld die speciale ondersteunende begeleiding aanbiedt. Deze service kan aangevraagd worden tijdens of na een opleiding.

De ondersteuning staat helemaal in het teken van de gevolgde opleiding(en) en wil studenten vooral helpen om de inhoud beter te integreren en praktisch toe te passen in hun leven. Daarnaast worden alle moeilijkheden of gevolgen die kunnen ontstaan naar aanleiding van een cursus of opleiding grondig besproken en aangepakt.

De studenten die lange jaaropleidingen alleen maar online volgen krijgen automatisch in hun opleidingspakket specifieke begeleiding via zoom als aanvulling op hun online opleiding.

Op het einde van de opleiding gaat speciale aandacht naar de mogelijkheden achteraf en het creëren van concrete doelstellingen.

Voor meer info en het maken van een afspraak neem contact op met Egidius via het nummer +32 (0)475 59 62 58.

  1. INTEGRALE STARTERS SUPPORT ‘BEWOGEN BEWEGING’

Indien je je eigen onderneming wil opstarten kunnen wij je daarbij helpen. We hebben op alle vlakken voldoende expertise in huis om je te begeleiden naar een succesvolle eigen zaak die helemaal beantwoordt aan je droom.

“Waar oude doelen ophouden en een nieuwe bestemming begint”.

    • EEN INSPIREREND BEGELEIDINGSTRAJECT

Voor nieuwe starters die met maximale voorbereiding hun nieuwe uitdaging willen aangaan.

Het ontwikkelen van een strategisch stappenplan in 7 stadia: Visie – Missie – Ideeën & think tank – Liefdevolle verbinding – Masterplan – Organigram – Businessplan.

  1. EEN STAGETRAJECT

Alle studenten kunnen op het einde van een langdurige opleiding begeleiding vragen voor het ontwikkelen van een volledig individueel stagetraject dat altijd gekoppeld is aan een scriptie of eindwerk over een uniek thema.

Een stagetraject uitvoeren is een behoorlijke tijdsinvestering aangezien dit loopt over verschillende maanden en bestaat uit een grote diversiteit aan leer- en ervaringsmogelijkheden.

Voor meer info en het maken van een afspraak neem contact op met Egidius via het nummer +32 (0)475 59 62 58.

  1. REFLECTIEVE SUPERVISIE

Voor afgestudeerden die aan een nieuwe beroepsuitdaging beginnen en een periode ondersteunende begeleiding wensen in hun eerste praktijkervaring. Deze praktische begeleiding kan bestaan uit verschillende onderdelen die samen vooraf worden bepaald.

Bv. Regelmatige reflectie over het persoonlijk functioneren, communicatietraining, cliëntenbespreking met eventueel hun programma opbouw, het ontwikkelen van een persoonlijke agogie, het bespreken van problemen, nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, … .