MIJN INNERLIJKE SCHOLINGSWEG

De yinne innerlijke ontwikkelingspsychologie (3u)

GRATIS ONLINE BASIS SEMINAR*

We leven in een bijzondere tijd waar snelle verandering, angst, levensbedreigende ziekten, oorlog, innerlijke onrust en onzekerheid ons functioneren belasten. Deze negatieve energie maakt mensen neerslachtig en moedeloos of vol van ingehouden kwaadheid.
Jongeren horen we roepen: ‘Geef ons een toekomst’. Steeds meer horen we mensen zeggen: ‘Ik wil hier weg maar ik weet niet waarheen!’ of ‘Ik wil niet meer leven maar ik leef eigenlijk toch zo graag’ of ‘Er is niets meer wat me echt boeit.’
Allemaal tekens dat we mondiaal in een diepe crisis terecht zijn gekomen die ons schijnbaar naar de afgrond brengt.
Maar we kunnen ook deze betekenisvolle signalen als boodschappen zien om ons wakker te schudden dat eindelijk de ‘OMMEKEER’ op gang moet komen. De informatie voor de grote (r)evolutie ligt al jaren klaar maar moet nog omgezet worden in directe actie waar zoveel mogelijk mensen bewust echte keuzes maken met als uitgangspunt: ‘waar zijn/staan/gaan wij VOOR en niet waar zijn wij TEGEN’.
Deze diepe persoonlijke bewustwording dat we zelf de creators kunnen worden van ‘EEN NIEUWE TIJD’ begint met het opnemen van een duidelijke verantwoordelijkheid om een individuele uiterlijke en innerlijke beweging op gang te zetten naar BEWUST LEVEN.
Om deze transformatie te creëren moeten we in eerste instantie meer inzicht krijgen in de diepe oorzaken (en de oorsprong) van deze gebeurtenissen die ons leven meer en meer bepalen.

Als we de Universele visie van wijsheid over het leven hierop loslaten, die we trouwens in al onze opleidingen al meer dan 50 jaar als basis gebruiken, dan komen we tot een verbazende maar toch eenvoudige conclusie.
De Universele wetten vertellen ons: De éénheid , het Absolute heeft zich opgedeeld in 2 gelijkwaardige tegenpolen die we beter kennen als Yin en Yang: Het vrouwelijke, de innerlijke subjectieve wereld en de mannelijke uiterlijke objectieve wereld. Zij fungeren als aanvullende tegendelen en creëren samen alle verschijnselen in het universum, ook de aarde, de mensheid en natuurlijk jij en ik. Zij zijn onafscheidelijk, hebben mekaar nodig en laten alle processen plaats vinden in de macro- en microkosmos en zelfs in ons leven.
Zo ontstaat een oneindige beweging van permanente evolutie waar alles in evenwicht en balans kan groeien en ontwikkelen.
En toen kwam de zogenaamde ‘vrije wil’ van de mensheid die meer en meer de basisbeginselen van de menselijke wijsheid ging veronachtzamen, vergeten en zelfs naar de grootste verstoring liet evolueren.
Een van de kleinere wetten vertelt ons echter: als we één van deze twee polariteiten en tendensen laten overheersen, te sterk laten worden, laten overnemen en bepalend laten worden dan gaat het mis.
We verliezen de balans, het evenwicht en tenslotte de totale harmonie.
Letterlijk als we de yinne, vrouwelijke, innerlijke wereld weglaten, uitschakelen, verketteren, des duivels noemen en uiteindelijk totaal laten verdwijnen dan gaat de yange, mannelijke, uiterlijke wereld naar de extremiteit, in exces en in z’n grootste verstoring op alle vlakken van de menselijke activiteit.

Het duidelijkst zichtbaar is deze grote verstoring in de opvoeding van onze kinderen en het absoluut eenzijdig gerichte onderwijs wat we hun voorschotelen. De ontwikkeling van de linker hersenhelft, de zetel van de ratio en het denken, is prioritair. De totale basis van de pedagogie en de methodiek is gericht naar kennisopbouw en vaardigheden om te beantwoorden aan de verstoorde norm van deze wereld. De wetenschappelijk verantwoorde ‘(extreem yange) ontwikkelingspsychologie’ omschrijft precies wat je op een bepaalde leeftijd moet kunnen doen om goed gevonden te worden door de (verstoorde) buitenwereld, te beantwoorden aan een vastgelegd genormeerd gedrag en mee te gaan in het maatschappelijk vooropgestelde ‘normaal zijn’.
Bijna nooit en nergens wordt verteld dat er ook een gelijkwaardige ‘YINNE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE’ bestaat en al duizenden jaren een vanzelfsprekende ‘scholingsweg’ aanbiedt om volledig je innerlijke menselijke kwaliteiten te kunnen ontwikkelen als gelijkwaardige, gepaste en noodzakelijk aanvulling van je ware en echte intellectuele ontwikkeling.

Dit online basis seminar is de absolute basis en maakt duidelijk wat de inhoud is van de totale innerlijke ontwikkelingspsychologie die kan starten bij de conceptie en loopt ononderbroken tot aan het overgaan op het einde van je leven. Alleen door toewijding, toestaan, toelaten en veelvuldig oefenen kunnen wij erin slagen om dit mooie einddoel te bereiken.
Deze basis workshop kan aan iedereen die het Pad van de ware innerlijke scholingsweg met verwondering wilt bewandelen, een waardevol geschenk aanbieden en een startpunt zijn van een onvoorstelbare ontdekkingstocht die je leven totaal kan veranderen.
Laat je inspireren door samen met gelijkgestemden een krachtige impuls te voelen die de beweging naar je ware innerlijke zelf in een stroomversnelling kan brengen.

* Mits inschrijving en deelname aan module 1, 2 en/of 3 van MIJN INNERLIJKE SCHOLINGSWEG – persoonlijk aanbod, niet overdraagbaar aan derden