Het Metanoia Project


Na 50 jaar als Mentor & Teacher Integrale Evolutie Psychologie met een 30-tal thema opleidingen en gezondheidsbegeleider van mensen op hun individueel, relationeel en maatschappelijk levenspad is de tijd aangebroken om nieuwe inhoud toe te voegen aan de bestaande programma’s om af te stemmen op de grote veranderingen die zich tonen in alle aspecten van ons leven. Daarom wil ik graag iedereen, die het verlangen van zijn hart wil volgen, uitnodigen om samen de inhoud te ontdekken van het Metanoia Project.

Een ​​fundamentele verandering in denken en voelen die leidt naar een ommekeer in gedrag en manier van leven. Een transformerende verandering van de hartenergie = een spiritueel ontwaken. Een verandering van geest, een heroriëntatie, een totale transformatie van je kijk op het leven, van de visie van de mens op de wereld en op zichzelf. Een nieuwe manier om anderen lief te hebben. Een stimulerend groeiproces met een grote mentale ‘shift’, een vernieuwende innovatieve metamorfose naar de ware kwaliteiten voor de ‘Nieuwe tijd’.

OMNI METANOIA PROJECT EEN WEG VAN TRANSFORMATIE NAAR DUURZAME LEVENSKUNST

  • Metanoia is een ideologisch en levensbeschouwelijk project met als basis een Universele Visie op het leven waarin de oude Wijsheid van zowel het Oosten als het Westen zijn samengebracht tot één grote levensbeschouwelijke ontwikkelings- en scholingsweg die steunt op het éénmakend beginsel en waar alle schijnbare tegenstellingen verenigd worden tot één groot toekomstgericht en duurzaam evolutiemodel voor de mensheid.
  • Via een algemene verspreiding van deze nieuwe Universele en Integrale Visie op het Leven beoogt Metanoia bij de hedendaagse mens een beslissende ‘shift’ op gang te brengen in alle gebieden van de menselijke activiteit zoals communicatie, opvoeding, onderwijs, politiek, economie, gezondheidszorg, justitie, religie, bouwen en wonen, ontspanning, …
  • Deze noodzakelijke beweging vraagt naar een bewuste opwaardering van ons bewustzijn met een volledige ommekeer van ons denken, voelen en handelen. Hierdoor kan iedereen zijn persoonlijke verantwoordelijkheid opnemen voor het creëren van een leven met inhoud vanuit een diepe verbondenheid met het Grote Geheel
  • Metanoia probeert de evolutieprocessen van de aarde en de mens duidelijk in kaart te brengen en ontwikkelde de nodige tools en instrumenten om de zoekende mens te onderrichten hoe hij een ontwikkelingsweg kan volgen die hem zo dicht mogelijk bij zichzelf brengt vanuit deze grote visie op het leven.
  • Door het uitdragen van een nieuw wereldbeeld en mensbeeld tracht Metanoia een innoverende en visionaire basis te creëren die de beste garantie is voor een toekomstgerichte ontwikkeling én voor een transitie naar een ware duurzame toekomst.
  • Metanoia verzorgt scholingswegen op basis van een Universele Visie op het leven met als praktische missie de Integrale Evolutie Psychologie. In dit ruime verband bieden wij opleidingen, bij- en herscholingen, permanente vorming, specialisaties, inspirerende cursussen en workshops in het kader van ‘levenslang leren’, seminars, webinars en studiedagen voor professionelen uit verschillende sectoren o.a. de paramedische beroepen, de hulpverlening, de zorgsector, het onderwijs, de creatieve en commerciële wereld en leidinggevenden in alle takken van de economie en de administratie. Daarnaast zijn al onze activiteiten een perfecte weg voor een diepgaande persoonlijke ontwikkeling die de basis kan zijn voor een grotere harmonie in je leven.
  • Onze studenten ontwikkelen doorheen hun scholings- en vormingsweg een uitgebreider weten gevoed door een nieuwe verruimende kennis en daarnaast een heldere bruikbare intuïtie. Deze basis creëert bij onze cursisten een innoverend bewustzijn en coach-, mentor- en leadership vaardigheden. Waarna ze deze nieuwe kwaliteiten integreren in hun persoonlijke levenskunst en daarnaast in hun professionele praktijk en beroepsomgeving.