Disclaimer

Deze website is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen twee verschillende ondernemingen (Anne Graindor Commv en Via Sophia Commv) waarvan de activiteiten complementair zijn aan elkaar en elk van deze ondernemingen haar eigen opdracht heeft binnen het geheel. Via Sophia Commv houdt zich bezig met opleidingen terwijl Anne Graindor Commv instaat voor de organisatorisch en administratieve werkzaamheden. Behoudens deze gemeenschappelijke website behoudt elk van deze ondernemingen haar eigen structuur, juridische en fiscale identiteit, administratie en werking. De ondernemingen werken aldus elk afzonderlijk van elkaar en hebben hun eigen algemene voorwaarden. De ondernemingen staan administratief en fiscaal volledig los van mekaar en de prestaties van elk van deze ondernemingen zullen apart verrekend worden.

Elk van de ondernemingen heeft een eigen opdracht binnen het geheel en contracten worden afzonderlijk met elk van de ondernemingen gesloten.

Maatschappelijke zetel Anne Graindor Commv:
Zavelvennestraat 23
3500 Hasselt
Ondernemingsnummer: 0675.997.849

Maatschappelijke zetel Via Sophia Commv:
Zavelvennestraat 23A
3500 Hasselt
Ondernemingsnummer: 0643.630.137

Ons gemeenschappelijk doel is mensen te begeleiden naar gezondheid. Daarom richten wij ons vooral op educatie en preventie. Een consult, opleiding, workshop of cursus is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie en sluit geen enkel ander middel uit. Indien je wil stoppen met medicijnen of interventie van een andere discipline dan is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. Wij nemen geen verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Wij doen geen uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines. Dat wil zeggen dat wij geen uitspraken doet buiten de eigen vakgebieden en niet de intentie heeft om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Wij stellen geen diagnoses, dit is voorbehouden aan de behandelend arts of specialist. De student/cliënt blijft ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en voor wat hij/zij met de consultaties, opleidingen of workshops doet.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van de website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Via Sophia Commv. Door je aan te melden voor een opleiding, cursus of consultatie ga je volledig akkoord met de bovenstaande voorwaarden.