ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulatieregeling bij (beroeps)opleidingen en cursussen in onze vaste locaties:

  • Tot 4 weken voor aanvang is annulatie kosteloos
  • Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum blijft 50% van het cursusgeld verschuldigd.
  • Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum blijft het volledige cursusgeld verschuldigd
  • Na aanvang van de opleiding/cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd

Annulatieregeling bij (beroeps)opleidingen en cursussen op locatie met eventueel overnachtingen en maaltijden (o.a. zuiveringsweek, weekends, 3-daagsen, vakantieweken,…)

Voor deze activiteiten moet de locatie lang van tevoren vastgelegd en betaald worden daarom gelden hier strengere regels :

  • Tot 2 maanden voor aanvang is annulatie kosteloos
  • Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 2 maanden voor de startdatum blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd
  • Na aanvang van de opleiding/cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd

Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel kosteloos laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via e-mail vóór de start van de opleiding/cursus (zo niet zal het volledige factuurbedrag aangerekend worden).

Indien een cursus of opleiding niet kan doorgaan o.m. door te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt binnen 1 week na de initiële startdatum het cursusgeld automatisch teruggestort. Bij betaling via KMO portefeuille wordt u binnen 1 week na de initiële startdatum gecontacteerd door onze financieel verantwoordelijke.